Köpvillkor

1. Pris

Priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms om inget annat anges. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har särskilt avtal som reglerar detta.

2. Fraktpriser

Vi använder DHL eller PostNord som distributör och fraktkostnaden baseras på DHL´s och PostNords aktuella prislista för försändelser.

3. Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet genomförs.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Kinnekulle Trading AB lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Kinnekulle Trading AB sortiment förekommande produkter och tjänster.

All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

4. Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Kinnekulle Trading AB.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

5. Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna måndag till fredag kommer att skickas inom 48 timmar, för leverans inom 2-5 arbetsdagar (gäller lagerförda varor).

Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande vardag.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Kinnekulle Trading AB´s köpvillkor.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen.

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från oss antigen per e-post eller telefon.

6. Bytesrätt och öppet köp 30 dagar

Kinnekulle Trading AB erbjuder alltid 30 dagars öppet köp och full bytesrätt.

Det betyder att du har 30 dagar på dig från att du mottagit varan att välja att byta varan mot en annan vara eller välja att få pengarna tillbaka.

Detta är förutsatt att du inte använt varan och att den returneras i oskadat skick. Alla eventuella lappar och ursprungliga påsar/fodral skall finnas kvar.

Vid retur eller byte av varor betalar du själv för alla ev. fraktkostnader (och ev. fakturaavgift).

Om det däremot rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller att vi expedierat fel vara återbetalar vi dig för returfrakten samtidigt som vi återbetalar det du lagt ut för varan om varan inte går att byta.

7. Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Kinnekulle Trading AB´s egendom tills dess full betalning erlagts.

8. Kundens rättigheter vid försening

I de fall Kinnekulle Trading AB ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

9. Reklamationsvillkor

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri.

Vid reklamation skall kund kontakta Kinnekulle Trading AB på telefon 0705-36 81 97, info@maskeringsduk.se eller via www.maskeringsduk.se och uppge fakturanummer samt orsak till reklamationen.

Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Kinnekulle Trading AB skall kunden först ha erhållit ett RN.

Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN.

Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas.

Defekta produkter som returernas till Kinnekulle Trading AB bör behandlas som om de vore felfria.

Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.

Hos Kinnekulle Trading AB har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd.

I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet.

Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras.

Kinnekulle Trading AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Kinnekulle Trading AB står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Vid reklamation – kontakta Kinnekulle Trading AB innan du skickar tillbaka ditt paket för att erhålla en retursedel i från oss. Du kan få en retursedel direkt till din mail i PDF-format eller en fysisk retursedel med posten.

10. Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick.

Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Kinnekulle Trading AB, förslagsvis via e-post på info@maskeringsduk.se för erhållande av ett RN.

Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Kinnekulle Trading AB för att erhålla ett RN och returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Kinnekulle Trading AB kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

11. Outlöst paket

Paket som inte hämtas ut i tid debiteras med 200 kr. Har du betalat mot faktura tillkommer ytterligare 75 kr.

12. Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Kinnekulle Trading AB återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

13. Garantier

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare.

Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna.

Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum.

Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

14. Transportskadat gods

Om en vara från Kinnekulle Trading AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, råder vi kunden att anmäla detta omgående till speditören DHL www.dhl.se, 0771-400 345 eller till PostNord inom 7 dagar och även till Kinnekulle Trading AB.

15. Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Kinnekulle Trading AB kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Kinnekulle Trading AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

16. Hantering av personuppgifter

I samband med din registrering/beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Kinnekulle Trading AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund och dessa behandlas av oss för att kunna administrera dina inköp, samt i marknadsföringssyfte.

Kinnekulle Trading AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Detta innebär att dina uppgifter inte kommer att användas utanför vårt företags verksamhet.

Den registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om honom eller henne. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Den registrerade har rätt att begära att få sina uppgifter raderade.

17. Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

18. Övrigt

Kinnekulle Trading AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.

Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p g a att ett försäljningsobjekt utgått, har Kinnekulle Trading AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

Kinnekulle Trading AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

19. Cookies

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, t ex maskeringsduk.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies).

Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss m m.

Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida.

Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

Har du övriga frågor gällande villkor & lagar så kan du besöka konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se